Aflevering

Voor klachten over aflevering van producten, verwijst IT-lease.nl / CTE Products & Leasing BV naar de leverancier.