Hoe werkt het?

IT-lease.nl is bestemd voor bedrijven, overheden, non-profit organisaties en onderwijs instellingen.
De leverancier van de eindgebruiker of de eindgebruiker vult de benodigde gegevens in.
De calculator staat standaard ingesteld op operationele lease en een looptijd van 36 maanden.
Vul het totale investeringsbedrag van de hardware in en (indien van toepassing) het totale
investeringsbedrag van software + diensten.
Maak een keuze tussen operationele- en financiŽle lease en kies de gewenste looptijd.
Voor werkstations, desktops, notebooks, pc's, thin cliŽnts, beeldschermen, netwerk apparatuur, beamers, projectoren en kassasystemen geldt een maximale looptijd van 36 maanden. Voor printers, storage en servers geldt een maximale looptijd van 60 maanden.
Voor een overeenkomst is een minimum maandbedrag van Ä 100,00 exclusief BTW vereist.
De som van software en diensten mag maximaal 30% van het totaalbedrag van de totale investering zijn.
Vul aantal, productnummer en merk / type /omschrijving van de objecten in.
Voor wijzigen in een regel klikt u op W. Door op X te klikken wordt de betreffende regel verwijderd.
Geef aan of u de overeenkomst als leverancier namens uw klant of als eindgebruiker invult.
Nadat het scherm met de eindgebruiker gegevens gevuld is en de naam van de leverancier geselecteerd is, ontvangt eindgebruiker per e-mail een in tweevoud te printen overeenkomst plus voorwaarden en een Acceptatiecertificaat. Leverancier ontvangt tegelijkertijd per e-mail een kopie van de overeenkomst. Vervolgens dienen Overeenkomst plus voorwaarden, door eindgebruiker ingevuld, rechtsgeldig ondertekend en waar vermeld voorzien van paraaf, in tweevoud samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) per post verzonden te worden naar

CTE Products & Leasing BV
T.a.v. IT-lease.nl
Postbus 7913
1008 AC Amsterdam

Na ontvangst van deze bescheiden en na credit goedkeuring, ontvangt zowel leverancier, als eindgebruiker per e-mail een bevestiging, dat de in de overeenkomst beschreven producten aan CTE Products & Leasing BV in ťťn factuur, voorzien van serienummers, gefactureerd kunnen worden.
Na eerste verzoek van CTE Products & Leasing BV is eindgebruiker na correcte ontvangst van de in de overeenkomst beschreven producten verplicht om per omgaande het Acceptatiecertificaat rechtsgeldig ondertekend te faxen naar nummer 020-6611824.
Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt per maand bij vooruitbetaling door De Lage Landen gefactureerd. Bij financiŽle lease dient alle door De Lage Landen aan CTE verschuldigde BTW tegelijk met de eerste termijnbetaling aan De Lage Landen op basis van een factuur te worden voldaan.
Na aanvang van de looptijd ontvangt eindgebruiker rechtstreeks van CTE Products & Leasing BV een ook door CTE Products & Leasing BV ondertekend exemplaar van de overeenkomst.