Veilig bestellen

Wanneer op de website IT-lease.nl informatie voor het opmaken van een overeenkomst ingevuld wordt, zijn bij CTE Products & Leasing BV (CTE) gegevens nodig om goedkeuring aan de op dat moment nog niet ondertekende overeenkomst te kunnen verstrekken. CTE slaat deze gegevens gecodeerd beveiligd op. CTE gebruikt hiervoor de meest geavanceerde beveiligingsmiddelen. Hierdoor zijn de gegevens ook tijdens en na het goedkeuringstraject optimaal beveiligd en hoeven bij een volgende overeenkomst niet alle gegevens opnieuw ingevuld te worden.

CTE stelt alles in het werk dat verstrekte gegevens confidentieel behandeld worden. De gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld bij het behandelen van de overeenkomst. Zowel deze derden, als de medewerkers van CTE zijn verplicht om vertrouwelijk met de gegevens om te gaan. Door op de website IT-lease.nl de betreffende gegevens in te voeren, stemt de eindgebruiker in, dat CTE deze gegevens te goeder trouw gebruikt. De Lage Landen stelt hoge eisen en strenge richtlijnen betreffende beveiliging, navigatie, presentatie en de verwerking van on-line opdrachten. CTE voldoet glansrijk aan de gestelde eisen.