Waarom leasen?

De IT-lease.nl calculator berekent naar keuze maandbedragen voor operationele lease of financiŽle lease.

Operationele lease

Operationele lease wordt ook wel huur genoemd of off-balance financiering.
Bij operationele lease wordt voor het gebruik van het bedrijfsmiddel betaald, niet voor het eigendom. Gedurende de looptijd van de overeenkomst blijft de leasemaatschappij zowel economisch als juridisch eigenaar en draagt zij ook het (verouderings)risico. De ďhuurderĒ gebruikt het gebruiksmiddel slechts, waardoor deze fiscaal als huurder aangemerkt wordt en de investering niet op de balans hoeft te activeren (off-balance).
De op de website IT-lease.nl aangeboden operationele lease biedt flexibiliteit. Vanaf 12 maanden na aanvang van de lease biedt CTE samen met De Lage Landen onder voorwaarden procedures voor objectvervanging, tussentijds afkopen of contractovername.
Drie maanden voor de einddatum van de overeenkomst wordt door CTE de keuze geboden om de objecten 12 maanden door te huren, te kopen tegen de dan geldende marktwaarde of te retourneren.

Voordelen operationele lease:
FinanciŽle lease

FinanciŽle lease heeft het karakter van een geldlening. Bij deze leasevorm worden de investeringen geactiveerd op de balans en afgeschreven volgens de gebruikelijke termijn. Er kan geÔnvesteerd worden zonder een beroep te doen op eigen middelen, waardoor de liquiditeitspositie gelijk blijft. FinanciŽle lease heeft dezelfde uitwerking op de balans als een contante betaling, waardoor een eventueel recht op investeringsaftrek blijft bestaan.
Door de betaling te spreiden, wordt een grote betaling ineens vermeden.
Bij financiŽle lease wordt aan het einde van de vaste leaseperiode de mogelijkheid geboden om de objecten te kopen tegen betaling van een koopsom van Euro 100,00 exclusief BTW.

Voordelen financiŽle lease: